top of page

Κανονισμός ασφαλείας Dirt Park

 

 • Το Dirt Park επιβάλει την τήρηση του παρόντος κανονισμού, από όλους τους εισέρχοντες στον χώρο αυτού. Όλα τα άτομα, αθλητές, υποστηρικτές, μηχανικοί, και λοιποι επισκεπτες,  οφείλουν να τηρούν όπως και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και την καθοδήγηση του εξειδικευμένου προσωπικού της πίστας.

 • Η πίστα έχει μήκος 1 χιλιόμετρο με 4 δεξιές και 6 αριστερές στροφές και δεξιόστροφη φορά κίνησης. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγω ή αιτία η αντίθετη φορά κίνησης.

 • Κατά την κίνηση των οδηγών μέσα στη πίστα ακολουθούνται πιστά οι κανόνες ασφαλείας και δεν επιτρέπεται για κανένα λόγω και σε κανέναν η ριψοκίνδυνη οδήγηση. Όλοι ανεξαρτήτως οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού της πίστας και να μη δυσανασχετούν με τις προτροπές αυτών. Επικίνδυνος οδηγός θα τίθεται αυτομάτως εκτός πίστας.

 • Απαγορεύεται αυστηρά η αδικαιολόγητη στάση των οχημάτων μέσα στη πίστα κατά τη διάρκεια των δοκιμών.

 • Η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο της πίστας γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης, του υπευθύνου κίνησης της πίστας, ο οποίος βρίσκεται στο pit lane εισόδου.

 • Δεν επιτρέπεται η κίνηση πέραν τον δύο οχημάτων εντός του αγωνιστικού χώρου. Σε περίπτωση επίσημης αγωνιστικής δραστηριότητάς ο διοργανωτής αυτής επιτρέπεται να άρει τον περιορισμό αυτό αναλαμβάνοντας αντίστοιχα την ευθύνη κίνησης των οχημάτων εντός του αθλητικού χώρου.

 • Δεν επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων διαφορετικών κατηγοριών εντός της πίστας. Στην περίπτωση που ένα όχημα τύπου crosscar βρίσκεται σε κίνηση εντός της πίστας, απαγορεύεται ρητά η κίνηση οποιουδήποτε αλλού τύπου οχήματος πέρα του crosscar.

 • Crosscar το οποίο ακινητοποιείται μέσα στη χώρο λόγω μηχανικής βλάβης ή εξόδου από τη πίστα πρέπει αυτομάτως να κλείνει τον γενικό διακόπτη ασφαλείας του. Επιπλέον ο οδηγός, εφόσον το όχημα βρίσκεται εντός αγωνιστικού χώρου, και εφόσον δεν το επιτάσσουν οι συνθήκες (εξαιρεση, περίπτωση φωτιάς) πρέπει να ειδοποιήσει παραμένει δεμένος στο κάθισμα του μέχρι να του παράσχει βοήθειά άνθρωπος από το προσωπικό της πίστας. Εφόσον δεν υπάρχει άλλο όχημα εντός πίστας, επιτρέπεται να εξέλθει του οχήματος του.

 • Απαγορεύεται αυστηρά η ανεξέλεγκτη κίνηση ατόμων μέσα στη πίστα κατά τη διάρκεια δοκιμών. Μόνο το προσωπικό της πίστας έχει δικαίωμα όπως εισέρθει σε αυτήν. Υπεύθυνος ομάδας ή μηχανικός αυτής μετά από συνεννόηση με το προσωπικό της πίστα μπορεί να εισέλθει σε αυτήν.

 • Υπάρχουν τρεις διαφορετικές σημαίες σήμανσης κατά τη διάρκεια των δοκιμών μέσα στη πίστα. Είναι οι ακόλουθες:

 

Κίτρινη σημαία η οποία δηλώνει πιθανή έξοδο μέσα στη πίστα και συνεπώς οι υπόλοιποι οδηγοί προσέχουν μέχρι τη λήξη αυτής.

Κόκκινη σημαία η οποία σημαίνει απόλυτη διακοπή σκέλους και χρησιμοποιείται σε περίπτωση πολλαπλών ατυχημάτων μέσα στη πίστα, πιθανού τραυματισμού οδηγού, κίνηση οχήματος με αντίθετη φορά ή εξωγενή κινδύνου μέσα στη πίστα π.χ. διέλευση ενός σκύλου μέσα στη πίστα. Οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι είτε να ακινητοποιηούν το όχημα τους αργά είτε εντός της πίστας σε ασφαλή περιοχή (εκτός τερραιν) είτε σε άλλη περίπτωση εξέρχονται αυτής.

Καρό σημαία (τερματισμού) σημαίνει τέλος του σκέλους που είναι εντός της πίστας, και συνεπώς στον επόμενο έξοδο από τον αγωνιστικό χώρο.

 • Οι οδηγοί που συμετάσχουν σε δοκιμές πρέπει να βρίσκονται σε άριστη σωματική και πνευματική κατάσταση. Απαγορεύεται αυστηρός η οδήγηση μετά από χρήση αλκοόλ ή κάτω από την επήρεια δυνατών φαρμάκων.

 • Νέοι ή άπειροι οδηγοί που θέλουν να συμμετάσχουν στις δοκιμές πρέπει πρώτα να ενημερώνουν τον υπεύθυνο της πίστας για περαιτέρω πληροφορίες.

 • Ο εξοπλισμός που επιβάλλεται για να εισέλθει ένας οδηγός στη πίστα είναι:

 Κράνος αρίστης κατάστασης

                        Φόρμα αγώνων καρτ

                        Γάντια –  Παπούτσια καρτ

                        Κολάρο (ή συστημα HANS)

 • Για τους αθλητές και εισέρχοντες σε αγωνιστικά οχήματα επισκέπτες είναι υποχρεωτική η τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, όπως αυτά υπαγορεύονται από τις σχετικές εγκυκλίους και διατάξεις της ΟΜΑΕ.

 • Για τους οδηγούς οχημάτων crosscar είναι υποχρεωτική η τήρηση των διατάξεων ασφαλείας των σχετικών οχημάτων, όπως αυτό προβλέπεται στον τεχνικό κανονισμό Crosscar XC της εκάστοτε χρονιάς.

 • Για τους λοιπούς οδηγούς λοιπών οχημάτων είναι υποχρεωτική η τήρηση των διατάξεων ασφαλείας των οχημάτων τους, όπως αυτό προβλέπεται στον τεχνικό κανονισμό συστημάτων ασφαλείας (J253), της εκάστοτε χρονιάς.

 • Οι υπεύθυνοι των ομάδων και οι μηχανικοί είναι και συγχρόνως υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά των οδηγών τους και για την ασφαλή οδήγηση μέσα στη πίστα. Οφείλουν δε να συμμετέχουν στην ομαλή λειτουργία της πίστας.

 • Απαγορεύεται αυστηρά η μόλυνση της πίστας με ρίψη βενζίνης ή άλλων αναλώσιμων σε ανεξέλεγκτα σημεία.

 • Οι οδηγοί οφείλουν να σέβονται τον εξοπλισμό που τους παρέχεται από την πίστα, (πχ. εργαλεία, πυροσβέστήρες, κάμερες,). Μετά την χρήση του οφείλουν να τον παραδίδουν στον υπεύθυνο του χώρου.

 • Όλοι οι ανωτέρω κανονισμοί έχουν σαν σκοπό να προφυλάξουν τους οδηγούς και τον εξοπλισμό τους από επικίνδυνες καταστάσεις.

 • Οι εκπρόσωποι, υπεύθυνοι τις πίστας έχουν το δικαίωμα να αποβάλουν από τους χώρους αυτής όλους όσους δεν συνετίζονται με τις υποδείξεις και οδηγίες αυτών.

 • Τα όνομα του υπευθύνου ημέρας της πίστας, όπως και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού, θα είναι αναρτημένα σε πίνακα εντός του χώρου σέρβις.

 • Είναι υποχρεωτική η τήρηση όλων των προβλεπόμενων κανόνων υγιεινής όπως υπαγορεύεται από το υπουργείο αθλητισμού για την πρόληψη /προστασία κατά του COVID19.

bottom of page